Menu

Wat is een IKC

Integraal Kind Centrum (IKC) BinnensteBuiten is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterspeelwerk/kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw.
Een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van drie organisaties, te weten basisschool de Boemerang, De Linge (Peuterspeelzaal Dikkie Dik) en Kinderopvang Zonnekinderen.