Menu

Wie zijn wij:

Peuterspeelzaal Dikkie Dik is onderdeel van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge. Stichting De Linge biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Lingewaard. Binnen de stichting vallen peutergroepen (voorheen peuterspeelzalen), kinderdagverblijven, basisscholen, integrale kindcentra (IKC’s) en een school voor Speciaal Basisonderwijs. Samen zetten we een doorgaande leerlijn van 0 – 13 jaar neer en bieden we verzorging, opvang en educatie vanuit één organisatie en visie. Zo spelen we beter in op ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijsveld en op landelijk en gemeentelijk beleid.

De peuterspeelzaal van De Linge heeft als doel de peuters voor te bereiden op een zo goed mogelijke start op de basisschool. Dit doen we door jonge kinderen spelend te laten leren en lerend te laten spelen. Onze visie is dat elk kind het verdient om zich maximaal te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig kind. Hoe we daar inhoud aan geven is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan "Samen spelend leren met onderlinge verschillen" 2012-2016. 

Ons centraal kantoor is gevestigd in Huissen. Voor meer informatie kunt u hier klikken. U komt dan op onze website.