Menu

Wat is Startblokken

Dit landelijk erkende programma voor voorschoolse educatie is in 2004 ingevoerd op al onze speelzalen. Alle peuters die de speelzaal bezoeken worden vanuit deze werkwijze begeleid, gestimuleerd en gevolgd bij het ontwikkelen van hun spel en daarmee hun brede ontwikkeling. Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze hebben belangstelling voor de dingen om hen heen en ook voor wat ‘grote’ mensen doen. Het liefst willen ze meedoen aan deze wereld: óók afwassen, autorijden, boodschappen doen in het karretje. Ze kunnen dat nog niet echt maar ze ‘spelen’ de echte wereld.
Daardoor groeien ze en leren ze de wereld kennen: Leren spelen dus, en leren door te spelen! Spel is daarmee een onmisbaar onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer kinderen hun spelvaardigheid goed ontwikkelen worden ze sociaal en emotioneel bekwamer, gebruiken ze meer taal en ontwikkelen ze hun creativiteit. De pedagogisch medewerkster speelt een cruciale rol bij dit proces en speelt actief mee om kinderen te ondersteunen en de kwaliteit van het spel te versterken. Startblokken sluit aan op het ontwikkelingsgerichte onderwijs dat op De Boemerang wordt gegeven.

Meer informatie over startbloken vanuit onze stichting vindt u hier