Menu

Wat doen wij elke dag

De dagindeling bevat een aantal momenten voor vrij spel in de hoeken. Daarnaast zijn er een aantal kringmomenten in de grote of kleine kring. Om u een indruk te geven beschrijven we hier globaal hoe een dag voor uw peuter eruit ziet.

Wij beginnen elke ochtend en middag samen met elkaar in de startkring. Hier zingen en begroeten we ieder kind en leiden het thema in door voor te lezen uit het themaboek. Met de kinderen praten we hierover en bespreken we wat ze deze dag willen gaan doen. Na de speelleeractiviteiten in de hoeken is het tijd voor een rustmoment in de kring met fruit en drinken. Natuurlijk pas nadat we samen hebben opgeruimd en naar de wc zijn gegaan. Hierna gaan we, als het weer het maar enigszins toelaat, naar buiten. Als dit niet mogelijk is gaan we lekker bewegen op muziek in de speelhal of gymzaal. Een kwartier voordat de kinderen worden opgehaald gaan we in de afsluitende kring voor een koekje, zingen en spelletjes. De dag sluiten we af met een laatste liedje waarbij we elkaar gedag zwaaien. Daarna komen ouders binnen om hun kind op te halen.