Menu

Inschrijving en plaatsing

Uw kind kan gebruik maken van de peuterspeelzaal vanaf 2 jaar tot aan het moment dat het doorstroomt naar de basisschool. Voor inschrijving kunt u dit inschrijfformulier gebruiken. De datum van inschrijving bepaalt uw plaats op de wachtlijst. Wij adviseren u daarom uw kind tijdig in te schrijven, bij voorkeur vanaf 1,5 jaar. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Kinderen van gezinnen die verhuizen naar de gemeente Lingewaard, en reeds een andere speelzaal bezochten, worden zo snel mogelijk na inschrijving geplaatst.
Voor meer informatie over de plaatsingsprocedure klikt u hier.