Menu

Dikkie Dik

Dikkie Dik is de naam van de peuterspeelzaal binnen het IKC. Het heeft de beschikking over 1 groepslokaal dat is ingericht met peutervriendelijke en uitdagende speelhoeken zoals een huis-hoek, een bouw-hoek, creatieve hoek en een leeshoek met verteltafel. De hoeken nodigen uit tot spel, tot ontdekken. Het zijn speel-leerplekken waar de peuter zich veilig voelt en spelenderwijs leert. Samenspelen, samen delen, elkaar helpen en wachten op elkaar zijn voor veel kinderen nieuwe ervaringen. De pedagogisch medewerksters spelen hierin een belangrijke begeleidende en stimulerende rol. De inrichting van de hoeken sluit aan bij de thema’s gedurende het schooljaar. De gymzaal wordt samen met de kinderopvang gebruikt evenals de ruime buitenspeelplaats met een zandbak en diverse houten speelattributen. De speelplaats is deels verhard en deels voorzien van gras. Hierdoor biedt de buitenruimte veel verschillende speelmogelijkheden waaronder fietsen, klimmen, picknicken en met water en zand spelen.