Menu

Dagopvang – 0 tot 4 jaar

De Volle Maan is de naam van het kinderdagverblijf binnen IKC Binnenste Buiten. Er zijn 6fraaie groepsruimtes, die huiselijk en kleurrijk zijn ingericht. Voor de baby’s zijn er zachte speelmatten waarop zij naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken met voor hun leeftijd geschikt spelmateriaal. De peuters kunnen volop aan de slag in de uitdagend ingerichte themahoeken, zoals de bouwhoek, huishoek en poppenhoek. Er wordt gewerkt met de ontwikkelingsgerichte methodiek Startblokken, die uw kind een goede voorbereiding op de basisschool biedt. Steeds wordt er weer wat nieuws aangeboden, om de ontwikkeling en fantasie van de peuters zoveel mogelijk te prikkelen.

Behalve de eigen groepsruimte kunnen de kinderen ook gebruik maken van de speelhal en de faciliteiten binnen het IKC, zoals het kinderkookcafé, het theater en de sportzaal. Ook is er een mooie, natuurlijk aangelegde buitenruimte waarin gras, zand en water de boventoon voeren.

Spelen en ontwikkelen met Startblokken

Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn, bij de “grote mensen wereld” horen en bezig zijn met onderwerpen uit het echte leven. Vanuit die motivatie wordt hun ontwikkeling en leerproces gestimuleerd. Het VVE-programma Startblokken speelt daarop in door de kinderen, door middel van spelactiviteiten, te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag..
Bij Startblokken staan drie belangrijke aspecten centraal: Spelactiviteiten, Taalontwikkeling en Thematisch werken. In hun spel imiteren kinderen de werkelijkheid en ontplooien ze activiteiten aan de hand van thema’s (bijvoorbeeld een huishoek of een bouwhoek). Ze worden uitgenodigd om te experimenteren en ontdekken en krijgen daarvoor passende materialen aangereikt. De pedagogisch medewerker speelt mee, brengt onder woorden wat kinderen willen en denken en leert hen nieuwe woorden en begrippen aan. Zo doen kinderen nieuwe leerervaringen op.