Menu

Een ouderraad is een groep ouders die allerlei (jaarlijks terugkerende) activiteiten organiseert voor de leerlingen van de school en hun ouders. De ouderraad is bereikbaar via de mail: or.deboemerang@gmail.com

Daarbij hanteert de ouderraad de volgende uitgangspunten:

  1. De ouderraad ondersteunt de school bij de organisatie van diverse, niet-onderwijs gerelateerde activiteiten.
  2. Bij elke activiteit bepaalt de school (in samenspraak met de ouderraad) de kaders waarbinnen de betreffende activiteit georganiseerd wordt.
  3. De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage.
  4. De ouderraad is expliciet niet het aanspreekpunt voor individuele problemen op school. Hiervoor kunnen ouders terecht bij de betreffende leerkracht, directie of (indien van toepassing) de medezeggenschapsraad.

De doelstellingen en taken van de ouderraad staan beschreven in het reglement en het huishoudelijk reglement. De doelstellingen zijn:

  • De ouderraad dient de belangen van alle ouders te vertegenwoordigen in de school en heeft een eigen verantwoordelijkheid.
  • De betrokkenheid en de samenwerking met de ouder(s) en school bevorderen en stimuleren
  • De ouderraad dient op te komen voor de belangen en het welzijn van de kinderen namens de ouders.
  •  De ouderraad wil zoveel mogelijk ouders bij de school betrekken en de verschillende soorten activiteiten onder deze ouders verdelen, met als doel de wereld van de kinderen, zowel in als buiten de school, op elkaar af te stemmen.

Activiteiten

Activiteiten die (mede)georganiseerd worden door de ouderraad zijn: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Koningsspelen, Pasen, Avondvierdaagse, de schoolfotograaf, schoolreisje 1-2, kamp 3-4, kamp 5-6, kamp 7-8, de laatste schoolweek en het afscheid van groep 8.

Naast bovengenoemde feesten en partijen onderneemt de ouderraad ook incidentele activiteiten die beantwoorden aan de doelstellingen van de ouderraad.

Themareisjes

Bij de thema’s organiseren alle groepen zogenaamde themareisjes. Afhankelijk van het onderwerp worden er voor de groepen excursies georganiseerd of mensen/instellingen uitgenodigd. Met deze excursies/gastlessen halen we de wereld naar binnen of zoeken de wereld op. Hierdoor krijgen de thema’s nog meer betekenis voor kinderen en zijn ze nog meer betrokken bij het onderwijs op school. Hierbij kun je denken aan bezoeken aan musea, bedrijven, restaurant, brandweer, gastsprekers enzovoorts. De kinderen maken kennis met de "echte wereld". Een gedeelte van de ouderbijdrage wordt ingezet om dit kenmerkende element van het onderwijs financieel te ondersteunen.

Samenstelling

De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze treden op als het dagelijks bestuur van de ouderraad. De andere leden zijn vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen. Namens het team maken ook enkele leerkrachten deel uit van de ouderraad.

Samenstelling 2018-2019

Voorzitter

Dennis van Dalfsen

Secretaris

Twan Burgers

Penningmeester

Susan Löwenthal

Ouderraadslid

 

Ouderraadslid

Jacqueline van Munster

Ouderraadslid

 

Ouderraadslid

Jaap Luinge

Ouderraadslid

Jennifer Millenaar

Ouderraadslid

Judith de Koning

Ouderraadslid

Maaike Hanekamp

Ouderraadslid

Marieke Brugmans

Ouderraadslid

Mariska Stolk

Ouderraadslid
Ouderraadslid
Ouderraadslid
Ouderraadslid
Ouderraadslid

Wendy Tiebosch
Josta van Onna

Marieke Nijs
Marije ter Maat

Ouderraadslid Rianne Meijer

 

 

 

 

Namens het team onderbouw

Martine Venselaar

Namens het team onderbouw

Alexia Roelofs

Namens het team bovenbouw

Lizan Vermeulen