Menu

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgen scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling meer tussen de wal en het schip valt.

Wat is Passend Onderwijs?
Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk kind! Algemeen gesproken begint dat gewoon op school in de klas. Het kan voorkomen dat leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben. Daartoe hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling meer aandacht vraagt, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven.

SOP De Boemerang 2017-2018.pdf