Menu

Ons onderwijs

Leren doen we ons leven lang, alleen en samen met anderen. We leren van onze omgeving en we zoeken onze eigen manieren om te leren. Leren is een actief proces, want we vergroten zelf de kennis over de wereld om ons heen. De maatschappij van nu en morgen vraagt mensen die creatief kunnen denken, zelfstandig en in teamverband kunnen werken en die nieuwe media kunnen gebruiken. Leren is doen. Je moet met de leerlingen meedenken en niet voor ze denken. Leren doe je met hoofd, hart en handen. Leren doe je niet alleen binnen de muren van de school. Bij De Boemerang halen we regelmatig de buitenwereld naar binnen of trekken we er zelf op uit.

Op De Boemerang leert uw kind lezen, rekenen, spellen, schrijven en taal, dat vinden wij erg belangrijk. Op De Boemerang leggen we ook het accent op vaardigheden die uw kind nodig heeft om zich in de samenleving van vandaag en en morgen staande te houden. Om hier aan tegemoet te komen besteden de leerkrachten aandacht aan de vragen die de kinderen stellen en maken wij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen. De kinderen werken samen met de leerkrachten en met elkaar in een veilige en prettige omgeving. Wij geven dit alles vorm vanuit het ontwikkelingsgericht onderwijs (ogo). De relatie tussen school en samenleving wordt gelegd door het werken met thema's.

http://www.youtube.com/watch?v=prZHxjoZgkc