Menu

IKC gids

Het basisonderwijs is en blijft, net als de maatschappij waarin wij leven, volop in beweging. De Boemerang stuurt continu aan op kwaliteitsverbetering waarbij we ons afvragen ´Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?’ In het schoolplan voor 2015-2019 verwoorden wij onze plannen die zijn uitgewerkt in een meerjarenplanning en een jaarplan. Die laatste wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en uitgewerkt in een jaarverslag. Dit jaarverslag is samen met de meerjarenplanning de basis voor het nieuwe jaarplan. Op verzoek zijn deze documenten verkrijgbaar bij de directie.

In onze IKC gids vindt u alle belangrijke informatie voor het schooljaar. U vindt de gids met de volgende link: IKC - gids Binnenstebuiten